ФАНТОМ - МАКЕДОНИЈА

За компанијата

Fantom Professional е бренд под Fanset, компанија која произведува професионални машини за чистење со широк спектар на производи од 1986 година. Оттогаш, таа стана моќна компанија со своите добро познати и доверливи брендови Fantom Professional и Laboory. Производите Fantom Professional се извезуваат во повеќе од 70 земји низ целиот свет, како одговор на глобалните очекувања на клиентите, постигување поголема конкурентска моќ и визија за глобален бренд.

Постојан квалитет од 1986 година

Фансет, во своите модерни производствени капацитети и квалификуван персонал произведува управувани со концептите за навремено, флексибилни и производство без толеранција за грешка. Имплементира стратегии за контрола квалитетот во сите производствени фази, со цел да се обезбеди конзистентен квалитет кон своите клиенти, истовремено инвестирајќи во секторите за истражување и развој.

Професионална поддршка

Клиентите се најважната точка во сите активности на компанијата. Грижата за клиентите ја остварува преку над 400 овластени сервисни центри организиран систем на услуги за меѓународни клиенти.

Во интерес на свесноста за социјалната одговорност и поддршка на животната средина, компанијата ги исполнува и е сертифицирана според сите релевантни Европски стандарди.

Search www.fantom.mk

Login

Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.